Svenska flygvapnet

Det svenska flygvapnet är idag en del av Sveriges försvar och har till uppgift att bedriva jakt, attack och spaning från luften mot mål på land och till sjöss. Det ska också vara förberett på att operera utomlands. Idag har vi tre stycken flygflottiljer i landet. De ligger i Skaraborg, Blekinge och Norrbotten. Sen finns även en helikopterflottilj och Luftstridsskolan.

100-årig historia

Det svenska flygvapnet eller Kungliga Flygvapnet som det hette förut började att ta form i början på det förra seklet. Redan på 1910-talet började försök göras att använda flyg till spaning inom militären. 1912 gjordes den första militära flygningen från i Lilla Värtan. Då var militärflygens främsta uppgift att spana på fienden. Året efter flyttades flyget till Malmens Flygplats utanför Linköping. Dock var det först lite mer än tio år senare, 1926, som det svenska flygvapnet officiellt bildades. Då hade utvecklingen av flyget för militära ändamål utvecklats ordentligt under första världskriget. När flygvapnet väl bildats så gick utvecklingen trögt till en början. Det var svårt att få tag på moderna flygmaskiner och det gjordes försök att beställa från Frankrike, England och Tyskland. Flygvapnet skakades också av en del allvarliga olyckor som behövde utredas. Tio år senare i mitten på 30-talet såg säkerhetsläget i Europa helt annorlunda ut och en rustning av flygvapnet var nödvändig.

Andra Världskriget

I och med den tilltagande spänningen i Europa var det extra viktigt att få till en svensk flygvapenindustri. Det svenska bolaget SAAB bildades 1937 och fick sitt säte i Linköping och Trollhättan. Det var där de nya svenska flygplanen skulle byggas. Samtidigt fortsatte flygvapnet att skaffa sig olika flygplan från andra länder som Italien, England och Frankrike. Under andra världskriget utvecklades en ny typ av flygplan, attackplanen. Sverige tog inspiration från vinterkriget och England där den nya typen av flygplan användes flitigt. Det byggdes flera nya flygflottiljer ibland annat Bråvalla Norrköping, Uppland och Söderhamn. Då fanns totalt 16 stycken flygflottiljer runt om i landet som alla hade sin specifika uppgift. Intresset för flyget var stort och det gjordes ständiga nya försök till att flyga högre, snabbare och så vidare. I efterhand har det framkommit att över 250 flygare dog under andra världskriget. Någon haveriutredning gjordes aldrig utan de höga dödstalen försöktes tystas ner.

Kalla Kriget

Efter freden 1945 trodde nog många att utvecklingen av flyget skulle avstanna. Istället tog det Kalla Kriget vid och gjorde det nödvändigt att upprätthålla ett starkt försvar. Stora volymer överskottsmaterial från bland annat USA köptes in samtidigt som utvecklingen av de egna SAAB-planen fortsatte. Det togs fram klassiker som Tunnan, Lansen och Draken. Samtidigt fortsatte experimenterandet som krävde många dödsoffer bland de som jobbade med flyget. Sverige hade då det fjärde största flygvapnet i världen och låg på framkant vad gäller teknik och utveckling av flygplanen. Under 1960-talet avvecklades en del flygflottiljer. Avvecklingen av flygvapnet fortsatte sen under 1970-talet för att sen kulminera under 1990-talet efter att Kalla Kriget tagit slut. Idag är flygvapnet en del av den svenska militärmakten med sina tre flygflottiljer, helikopterdivision och Luftstridsskolan. Det består av flyg-, bas- och ledningsförband som genomför aktioner tillsammans med svenska land- och sjöförband och även förband från andra länder. Idag har säkerhetsläget i världen åter skärps och en upprustning av flyget är åter aktuell.

Olivia Skriven av: