Flygets historia under världskrigen

Sen bröderna Orville och Wilbur Wright lyckades att få den första flygmaskinen att lyfta och hålla sig i luften 1903 fick intresset för flygmaskinen en flygande start. Snart följde fler hågade äventyrare efter och utvecklade flygmaskiner som blev allt mer effektiva. Flyguppvisningar blev mer vanliga och intresset för flyg växte även hos allmänheten. 1914 skedde någonting som fick världens intresse för flyget att ta en helt ny vändning. Nämligen första världskriget bröt ut och med det blev ett helt nytt användningsområde för flyget satt i ljus. Flyget kunde användas av militären för både spaning, transporter och attacker. Nu tog utvecklingen av flygmaskinen fart på allvar och ska vi ha någonting positivt ut av de stora världskrigen så ska det i så fall vara utvecklingen av flyget.

Flygets historia under världskrigen

Luftkriget

I början av första världskriget användes flygplanen inte så mycket i strid utan mest till att spana på fienden. Visserligen hade piloterna med sig handeldvapen att beskjuta mötande fiendeflyg med men de hade inte så mycket verkan. Först när östfronten formades och dödläget där gjorde att det behövdes nya metoder för att föra kriget framåt började de krigande staterna undersöka möjligheterna att använda jaktplan. Frankrike som hade varit pionjärer inom flyget före kriget var de som också nu ledde utvecklingen. 2015 lyckades flyglegendaren Roland Garros att montera en kulspruta i fronten på sin Moran Saulnier. Nu gick det helt plötsligt att styra vart han skulle skjuta, han blev som ett med sitt vapen. Propellerbladen skoddes med metall för att förhindra att skjutas sönder. På kort tid lyckades han skjuta ner fem tyska jaktplan och blev således världens första flygaress. Med ett flygaress menas en pilot som under strid lyckats skjuta ner fem eller fler av sina fiender. Tekniken med vapenförsedda och lättmanövrerade jaktplan togs så klart snart efter av de övriga stridande länderna vilket gjorde att första världskriget blev det första kriget i världen då stridigheter skedde inte bara på jorden utan också i luften.

Luftkriget

Flyget ändrar krigsföringen

Upptäckten att kunna använda flygplan i strid ändrade hela sättet att föra krig på och när det andra världskriget bröt ut hade upprustningen lett till helt nya typer av flygplan. Tyskarna hade lyckats bäst med utvecklingen av sitt luftvapen och de kunde med flera blixtkrig överraska sina fiender i början av kriget. De allierade var dock inte långt efter och under 1940 utkämpades för första gången ett slag som stod mellan endast flygmaskiner. Det var slaget om Storbritannien som utkämpades mellan Tyskland och Storbritannien under andra världskrigets andra år. Flygvapnet var visserligen mycket effektivt för militära ändamål men för civilbefolkningen var det helt förödande. För första gången under krig kunde fienden ta sig långt in över motståndarnas land och bomba strategiska mål så som sjukhus, fabriker och bostadsområden. Användandet av flyg gjorde också att krigsföringen till sjöss ändrades. Nu när ett flygplan lätt kunde sänka ett stort skepp med en enda bomb blev den vanligaste typen av fartyg antingen hangarfartyg eller u-båtar. I slutet av andra världskriget sattes de första jetplanen in. Deras förmåga att manövrera var vida överlägsen den gamla typen av propellerplan och det blev också jetplanen som skulle fortsätta att utvecklas efter krigets slut.

Olivia Skriven av: