Därför kraschar flygplan

Flyget är det säkraste sättet att resa långt, men ett stort antal människor känner oro inför en eventuell krasch. Var fjärde svensk anser sig rädd för att flyga. Statistiskt sett är flygplansolyckor högst ovanliga. Risken att vara med om en krasch är ungefär en på miljonen. Risken att dö av en flygolycka är en på två miljoner. Trots detta faktum är många personer flygrädda. För flygrädda personer kan den höga höjden och oväntad turbulens i luften kan kännas obehagligt. Det har dock aldrig skett att ett plan kraschat på grund av turbulens. Om det sker en olycka sker den oftast inte uppe i luften. Vanligast är att en olycka sker under starten eller landningen. Det är då 80 procent av alla flygplansolyckor sker. Det beror på att en start och en landning är extra krävande för piloten. Vid start och landning krävs hög reaktionsförmåga från piloten om något oväntat skulle hända.

Orsaker till en krasch

Vanligast sker flygplanskrascher eftersom att piloten är med om något oväntat som plötsligt får hen att förlora kontrollen. Det kan vara sjukdom eller stress-symptom som ligger bakom den förlorade koncentrationsförmågan. Det är alltså den mänskliga faktorn som är den allra vanligaste orsaken till att ett flygplan kraschar. Detta kan oftast undgås i det kommersiella flyget eftersom planen är bemannade med stor personalstyrka. Det finns dessutom alltid en andrepilot. I ovanliga fall kan det vara tekniken som är undermålig, och motorn kan sluta fungera.

Men i moderna flyg har planen en extra motor som kan ta över om den första motorn har blivit trasig. I fall vid en krånglande motor så kan flygplanet behöva nödlanda, men oftast klarar moderna plan att fortsätta flygningen. Väder kan idag oftast förutspås och det är sällsynt att ett plan störtar på grund av dåliga väderförhållanden. Åska under en flygtur kan upplevas som obehagligt, men är inte farligt. Om en blixt träffar planet påverkar det inte flygningen. Vid extremt ovanliga fall har plan kraschat på grund av att ha krockat med en fågel. Det är dock högst otroligt att en krock med en fågel leder till mer än en nödlandning, om det skulle få någon konsekvens alls.

Flygplansolyckor uppmärksammas

Många personer är idag rädda för att krascha med ett flygplan. Anledningen till detta är den höga medvetenheten om att risken för krasch existerar. I jämförelse med bilolyckor, som är betydligt vanligare, blir flygplansolyckor oerhört uppmärksammade i media. Med dramatiska bilder på rykande plan och stor mängd drabbade resenärer leder artiklar om flygplanskrascher till starka känslomässiga reaktioner. Medias exponering av flygolyckor gör att vi upplever flyget som extra riskfyllt. Samtidigt är risken för att dö i en bil 29 gånger högre än i en flygplansolycka. Genom årtiondena som passerat sen det kommersiella flyget blev tillgängligt för den stora massan så har antalet flygolyckor blivit färre. På en miljon flygresenärer är det 0,07 procent som drabbats av en dödlig flygolycka. Det är alltså en ytterst låg risk som en resenär tar vid en flygning. Flyget anses fortsatt vara det säkraste viset att resa långt.

Olivia Skriven av: