ANVISNINGAR FÖR GÄSTANDE PILOTER/FLY-IN 2010-09-05

PPR för landning inom en tiominuterslucka bokas hos ATS Ljungbyhed på
telefonnummer 0435-44 55 13.

FLY-IN är tillåtet mellan 08.00 och 10.00. Inga landningar accepteras efter 10.00.

Inpasseringspunkter är Stenestad från söder och VEDBY VOR norrifrån.

Beroende på bana i användning så gäller följande:

Flygväg STE - vänstervarv till 29L intaxning via twy A och Y till parkering på Platta 1.
Flygväg STE – högervarv till 11R intaxning via twy B till parkering på Platta 1.
Flygväg VEY – högervarv till 29R intaxning via twy E och Y till parkering på Platta 1.
Flygväg VEY – vänstervarv till 11L intaxning via twy E och Y till parkering på Platta 1.

Parkering sker alltså på platta 1 som är gamla SK60-plattan mellan banorna.
Transport mellan plattan och publikområdet sker endast med särskilda bussar.

För flygning på färdplan gäller normala rutiner. Vid flygning utan färdplan så lämnas en förkortad färdplan till ATS Ljungbyhed vid ”PPR-tillfället”.

Landningsavgiften denna dag står Ljungbyhed Park för.

Välkomna från oss i Ljungbyhedstornet


Entré
Pilot och 1 copilot gratis inträde, övriga betalar normal entréavgift.

Flygplatschef: Per-Arne Mårtensson - 0707-54 77 42
Flyguppvisningsledare: P-O Olsson - 0707-98 76 87
Flygtrafikledningsfrågor: Peter Kallin - 0435-44 55 13

Speaker Ljungbyhed Flygshow: Jasmine Cederqvist - 070-8628120

Mer information om Ljungbyheds flygplats


Thulinvägen 5 • 260 70 Ljungbyhed • Tel: 0435-44 00 10• info@ljungbyhedpark.se Levererad av Björn Östman Media